Chi tiết tin - Xã Triệu An - Triệu Phong

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 52
  • Tổng truy cập 3.507.522

Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XIII .

14:34, Thứ Năm, 20-10-2022

Ngày 31 tháng 8 năm 2022, Đảng ủy xã Triệu An tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm BCHTW Đảng khóa XIII cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xã với hơn 100 đại biểu tham dự.

Đ/c Hoàng Cộng Hòa Bí thư Đảng ủy xã

Đ/c Hoàng Châu Phó BT Đảng ủy- CT HĐND xã báo cáo chuyên đề tại hội nghị

       Đ/c Nguyễn Văn Phương Phó BT Đảng ủy- CT UBND xã báo cáo chuyên đề tại hội nghị

         Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến, quán triệt nội dung: (1) Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".  (2) Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới” và một số Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy.
         Qua 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị phổ biến, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Đảng ủy tổ chức đã hoàn thành các nội dung theo kế hoạch chương trình đề ra. Công tác chuẩn bị nội dung cho Hội nghị chu đáo; các báo cáo viên đã bám sát các nội dung văn bản của Trung ương để triển khai. Tinh thần, thái độ học tập của đại biểu tham dự Hội nghị nghiêm túc.
Thông qua Hội nghị, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện, đưa các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống./.

Tác giả bài viết: VH-TT

Nguồn tin: VP-Đảng ủy

Các tin khác