Chi tiết tin - Xã Triệu An - Triệu Phong

 

Hình ảnh
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 59
  • Tổng truy cập 3.512.009

Đảng bộ xã Triệu An tổ Hội nghị tổng kết công tác xây đượng Đảng và hệ tống chính trị năm 2022 và Triển khai nhiệm vụ, ký cam kết năm 2023.

10:25, Thứ Hai, 27-2-2023

      Sáng ngày 10/01/2023, Đảng bộ xã Triệu An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị: ở huyện có đ/c Phạm Xuân Hiệp, HUV, Chủ tịch Hội Nông huyện, phụ trách địa bàn xã. Ở xã: Các đ/c BTV Đảng ủy;Trưởng, phó các ban, ngành đoàn thể, Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị

       

Đ/c Hoàng Châu - PBT TT Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã thông qua báo cáo tổng kết

       Năm 2022, Đảng ủy xã Triệu An đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. Trong chỉ đạo đã bám sát Nghị quyết, chương trình công tác và được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, đề ra nhiều giải pháp triển khai thực hiện. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Hệ thống chính trị trong nội bộ đoàn kết, đội ngũ cán bộ, công chức tự tin trong giải quyết công việc, tình hình nhân dân ổn định và tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý chính quyền không có điểm nóng, sự việc, vụ việc phức tạp, nghiêm trọng  xẩy ra trên địa bàn, đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân giảm so với những năm trước.

        Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; Tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên. Chỉ đạo triển khai tuyên truyền, quán triệt có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đúng kế hoạch đề ra, sinh hoạt định kỳ của các chi bộ được thực hiện nghiêm túc. Trong năm kết nạp 08 đảng viên mới nâng tổng số Đảng viên toàn đảng bộ là 193 đồng chí. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền có nhiều cố gắng, tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. MTTQ và các tổ chức đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

       Tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất 10%; tổng giá trị thu nhập là 353,72 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 55,42 triệu đồng/người/năm.

Đ/c Phạm Xuân Hiệp, HUV, Chủ tịch Hội Nông huyện phát biểu

         Đồng chí đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ xã Triệu An đã đạt được trong năm qua. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong chỉ đạo điều hành, Đảng ủy, UBND xã vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn. Chính vì vậy đề nghị bước sang năm 2023 cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Triệu An tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, kế hoạch phát triển KT-XH của huyện, Nghị quyết HĐND xã và kế hoạch phát triển KT-XH năm 2023. Tăng cường thực hiện công tác GPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Tập trung quản lý chặt chẽ các lĩnh vực đất đai, kiên quyết không để các vi phạm mới phát sinh, giải quyết các vấn đề tồn tại theo kế hoạch huyện giao đảm bảo tiến độ. Tăng cường công tác QP-AN, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, TTATXH, giữ gìn tinh thần đoàn kết trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện công tác tiếp dân đúng quy định của pháp luật, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại của người dân, không để kéo dài, không để phát sinh điểm nóng phức tạp trên địa bàn. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng trong đảng viên…

Các đồng chí lãnh đạo tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhận có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đ/c Hoàng Cộng Hòa BT Đảng ủy chức kiến các Đ/c Bi thư chi bộ, Trường các đoàn thể ký cam kết thi đua

Đ/c Hoàng Cộng Hòa phát biểu kết thúc hội nghị

      Nhân dịp này, 01 tập thể và 28 cá nhân đã được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng trong năm vừa qua./.

Các tin khác